کنگره آمریکا نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه ای ، «نسل کشی ارامنه» را (در ترکیه) به رسمیت شناخت.