معاون وزیر دفاع آمریکا استعفا داد

نشریه فارین پالیسی به نقل از سه منبع آگاه از استعفای معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیتی منطقه «ایندوپاسیفیک» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارین پالیسی روز پنج شنبه به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که «رندی شِریوِر» معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیتی منطقه «ایندوپاسیفیک» (هند- اقیانوسیه) از سمت خود کناره گیری کرده است.

بدین ترتیب، به رغم تلاشهای «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا برای پُر کردن پستهای عالی در وزارتخانه تحت ریاست خود، همچنان بر سمتهای بلامتصدی در این وزارتخانه افزوده می شود.

گفتنی است که رندی شریور به عنوان یکی از افرادی که همواره بر طبل رویارویی با چین می کوبید، به نظارت بر تغییر چشم انداز راهبردی پنتاگون- از جنگ در خاورمیانه به مقابله با پکن- کمک شایان توجهی نمود.

وی یکی از نخستین مقامات بلندپایه آمریکا بود که دولت چین را به بهانه بازداشت جمعی گروه قومی ایغورها آشکارا به باد انتقاد گرفت.

گفته می شود که تصمیم شریور به کناره گیری از سمتی که دو سال در آن فعالیت کرد، عمدتاً به دلایل شخصی و خانوادگی صورت گرفته است.

یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا در خصوص این کناره گیری گفت که رندی شریور به دلیلِ ناامیدی حاصل از عدم پیشبرد ابتکارعملهای سیاسی از طریق وزارت خارجه و کاخ سفید از مقام خود استعفا داد.

شریور همچنین در راه اندازی پویشی با هدف تقویت روابط با تایوان پیشگام شد؛ اما تلاشهای وی با روابط تجاری «دونالد ترامپ» با چین در مغایرت قرار گرفت. گفته می شود که شریور یکی از قدرتمندترین حامیان تایوان در دولت ترامپ به شمار می رفت.