روسیه خواستار از سرگیری همکاری با ناتو

روسیه خواستار از سرگیری همکاری با ناتورئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در جمع وابسته‌های نظامی خارجی در کشورش گفت، ضروری است که همکاری میان روسیه و ناتو برای حل موضوعات انباشته شده از سر گرفته شود.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت: کاهش ریسک وقوع حوادث خطرناک در حوزه نظامی باید مهم‌ترین بخش گفتگوی روسیه از یک سو و آمریکا و ناتو از سوی دیگر باشد. لازم است که همکاری میان روسیه و ناتو برای حل مسائل مشکل ساز که  انباشه شده‌اند از سر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: لازم است که شیوه مقابله با فعالیت‌های نظامی خطرناک، از جمله مشخص کردن قرارداد تبادل نشانه‌ها و شفاف کردن حداقل فاصله قابل قبول بین کشتی‌ها و هواپیما‌های نظامی را بهبود ببخشیم.