انتصاب مجری نیروگاه اتمی ۲ و ۳ بوشهر

انتصاب مجری نیروگاه اتمی ۲ و ۳ بوشهربا حکم علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، "مسعود نصوری" به‌عنوان مجری و مدیر طرح نیروگاه اتمی 2 و 3 بوشهر منصوب شد.

به گزارش ایسنا، پیش از این محمود جعفری عهده دار این سمت بوده است که با حکم رئیس سازمان انرژی اتمی به‌ عنوان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه منصوب شده است.

نصوری مدیرعاملی سازمان منطقه ویژه پارس، معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر، مدیرکلی آبفا روستایی استان بوشهر و مدیرکلی نوسازی مدارس استان بوشهر را در کارنامه مدیریتی‌ خود دارد و سال گذشته به‌ عنوان مشاور عالی نیروگاه اتمی بوشهر منصوب شد.

آیین معارفه مسعود نصوری هفته آینده در نیروگاه اتمی بوشهر برگزار خواهد شد.