60 سالگی جواد ظریف/ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

هفته نامۀ «امید جوان» در شمارۀ تازۀ خود و در صفحۀ اول به بهانۀ سالروز تولد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه (17 دی) و مشکلات برجام، این تیتر را بر صفحۀ اول نشانده است:

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها (مصراع دوم اولین بیت غزل مشهور حافظ).

به گزارش عصر ایران، تاریخ هفته نامه 14 دی است و چون یک هفته را پوشش می دهد به 17 دی هم پرداخته و یادآور شده این بار بهانۀ 17 دی نه سالروز درگذشت جهان پهلوان تختی که زادروز جواد ظریف است.

نویسندۀ ورودیِ مطلب حدس زده خواننده بپرسد حالا که ظریف و برجام افول کرده‌اند چرا و خود پاسخ داده: سیاست‌مدار نباید تنها به فکر محبوبیت باشد. ضمن این که وضعیت کنونی برجام، گناه ظریف نیست.

این هفته نامۀ 24 ساله تحلیل هفتگی خود را نیز به سخنان رییس جمهوری اختصاص داده که گفته بود: «وعده‌ها مربوط به زمان صلح بود و اکنون، زمان جنگ است».

عنوان تحلیل گویای محتوای آن است: «آقای روحانی! توضیح دهید، توجیه نکنید».

60 سالگی جواد ظریف/ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها