asriran.com ******************
پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات برخی مقامات اروپایی

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به اظهارات برخی مقامات اروپایی در مورد تحولات اخیر از جمله اقدام آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی در صفحه توئیتر خود در این زمینه نوشت: "دون شان ماست از کسانی که با تسامح جبونانه در برابر قلدری آمریکا، در شکل گیری این تهدید آمریکا علیه صلح و امنیت بین المللی شراکت کرده اند انتظار تسلی دادن داشته باشیم. اما توصیه می کنیم آنقدر عاقل باشند که ناخواسته خود را همدست آمریکا در این جنایت نشان ندهند. جهان دارد می نگرد!"