پل میربهاءالدین زنجان در محاصره زباله‌ و فاضلاب (عکس)