درخواست اوکراین از سازمان ملل درباره سقوط هواپیما در ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از مقر سازمان ملل در نیویورک، اوکراین از سازمان ملل خواسته است که از تحقیق کارشناسان خود درباره سقوط هواپیما در ایران "بدون قید و شرط حمایت" کند.