رئیس جمهور عراق: آغازگر جنگی علیه کشورهای همسایه نمی شویم

«برهم صالح» رییس جمهوری عراق روز شنبه در دیدار با «عبدالله الصفدی» وزیر خارجه اردن تاکید کرد، عراق آغازگر جنگ هیچ یک از کشورهای همسایه خود نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، صالح امروز میزبان وزیر خارجه اردن و هیات همراه او در کاخ السلام بغداد بود.

طبق بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری عراق، صالح در این دیدار بر ضرورت نهادینه کردن پایه های صلح و امنیت در منطقه و دور کردن آن از جنگ های بیهوده و درگیری ها تاکید کرد؛ درگیری هایی که توان و قابلیت های انسانی و مادی را نابود می کند.

وی در ادامه بر لزوم گفت و گوی جدی و صریح برای حل بحران ها تصریح و بار دیگر تاکید کرد: عراق آغازگر هیچ حمله ای به کشورهای همسایه خود نخواهد بود یا تبدیل به میدانی برای تصفیه حساب ها میان کشورها نمی شود.

رییس جمهوری عراق افزود: عراق می خواهد ستونی برای جمع کردن دوستان و برادرانش به منظور تامین منافع مشترکشان و تحقق صلح و امنیت در منطقه و جهان باشد.

صالح در ادامه به اهمیت روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها به ویژه همکاری های اقتصادی اشاره کرد.