مهاجم الجزایری به تراکتور پیوست

مهاجم الجزایری تراکتور پس از حضور در تمرینات این تیم قراردادش را امضا کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتور؛ پس از تائید کادرفنی، باشگاه تراکتور در راستای انعقاد قراردادهای بازیکنان و کادر فوتبالی با بهره گیری و مشارکت موسسه‌ی حقوقی کاراندیش داتا با استفاده از اشخاص متخصص در امور مذاکره و انعقاد قراردادهای ورزشی، به انعقاد قرارداد با "حمزاوی اوکاچا" اقدام کرد.

در تدوین قرارداد حاضر، شرایط حاکم بر محدودیت‌های ناشی از تحریم کشور در زمینه‌ی نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده و با توجه به سیاست‌های پیشگیرانه در خصوص خروج ارز از کشور، کلیه‌ی واریزها به بانک ایران و با ریال صورت خواهد پذیرفت.

امید که اقدام حاضر، نقطه‌ی شروعی برای انعقاد قرارداد های کلیه‌ی باشگاه‌هایی که از بازیکن‌های خارجی استفاده می‌نمایند، باشد.