مترو تبریز، امروز رایگان است

  استفاده از خدمات مترو تبریز، امروز به مناسبت روز ملی هوای پاک رایگان است.

با دستور شهردار تبریز به شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز، در راستای بزرگداشت ۲۹دی "روز ملی هوای پاک" مترو تبریز در این روز به صورت رایگان اقدام به پذیرش مسافر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز، ۲۹دی ماه در تقویم ایران روز هوای پاک نام گذاری شده است. هدف از اعلام روز ملی هوای پاک، ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه نسبت به آلودگی هوا و جلب مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی برای کمک به کاهش آلودگی هوا است.

مترو تبریز، امروز رایگان است