دیدنی‌های امروز؛ از کنسرت پیانو در مونیخ تا دردسر کشاورزان آفریقایی