گل اول پرسپولیس به تراکتور توسط علی علیپور (فیلم)
{$sepehr_media_978422_400_300}