جهان علیه کرونا (اینفوگرافیک)

شیوع ویروس کرونا، کشورهای مختلفی را مجبور به واکنش کرده است.

دولت ها برای مقابله با این ویروس، اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند.

جهان علیه کرونا (اینفوگرافیک)