سرعت شیوع کرونا در کشورها تا امروز (فیلم)

سرعت شیوع کرونا در کشورها تا امروز به صورت موشن گرافی، نشان از رشد سرعت شیوع در ایتالیا و ایران است.

منبع: اصلاحات نیوز

{$sepehr_media_992596_400_300}