نشست ویدیوکنفرانس مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها
مراجعات مردمی به شهرداري ها بايد به حداقل برسد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاكيد بر ضرورت كاهش تجمعات بر اتخاذ تدابيري به منظور به حداقل رساندن مراجعات مردمی شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و انجام امور شهرداري ها ازطريق پورتال ها و سامانه ها تاكيد نمود.

به گزارش تیترشهر: مهدي جمالي نژاد كه 21 اسفند در نشست ويديوكنفرانس مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها سخن مي گفت، با بيان مطلب فوق افزود: با توجه به وظايف و جايگاه دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها در برنامه ريزي مديريت شهري استان و نظارت بر فعاليتهاي شوراها وشهرداري به منظور حفظ سلامت مردم، بايد برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي لازم براي كاهش هرگونه تجمع شهروندان در شهرداري ها و همچنين برنامه هاي انتهاي سال در برخي اماكن نظير آرامستانها صورت پذيرد.

مراجعات مردمی به شهرداري ها بايد به حداقل برسد

وي با اشاره به خدمات شبانه روزي شهرداري ها در نظافت و ضدعفونی محيط شهر بر برنامه ريزي به منظور ضدعفونی و گند زدایی مستمر فضاهای اطراف مراکز درمانی شهرها با هدف جلوگيري از انتشار ويروس كرونا تاكيد نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه با تاكيد بر همراهي شوراهاي اسلامي شهرها براي تحقق برنامه ها و اقدامات قابل انجام توسط شهرداري ها تاكيد نمود: بسيج امکانات و تجهیزات شهرداریها برای مقابله با انتشار ویروس کرونا در حال حاضر اولويت اصلي مديريت شهري است و اين مهم بايد با جديت از سوي تمامي دست اندركاران اين عرصه، بويژه دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریها پيگيري شود و نظارت هاي لازم صورت پذيرد.

جمالي نژاد تصريح كرد: اگر يك شهر نكات بهداشتي را رعايت نكند، قطعا زحمات ساير شهرهاي استان در زمينه جلوگيري از انتشار كرونا هدر خواهد رفت و اين غيرقابل قبول است و ضرورت دارد اقدامات تمامي شهرداریها و شوراهاي استان در زمینه جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بطور مستمر از سوی استانداریها پایش و ارزیابی شود.

وي همچنين بر اطلاع رساني فراگير و موثر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري ها وشوراها با هدف ايجاد آرامش رواني به شهروندان و به كار گيري ظرفيت واحدها و سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي شهرداري ها براي آموزش شهروندي و آرامش اجتماعي تاكيد نمود.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تاكيد بر اتخاذ تدابير لازم براي تعویق دو ماهه عوارض شهرداریها با همكاري شوراها، همچنین گفت: لازم است تدابير لازم به منظور کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری ها و سازمان هاي وابسته به آنها در بحث اخذ اجاره اتخاذ شود.

جمالي نژاد در بخش ديگري از سخنانش بر آمادگي شهرداري ها براي مقابله با حوادث طبيعي احتمالي ناشي از بارش های بهاری و جلوگیری از بروز خسارت تاكيد نمود.

وي همچنين متذكر شد: تمامي شهرداري ها از سال آينده بايد مطابق برنامه هاي تديون شده و برنامه محور حركت نمايند و نقش دفاتر امور شهري و شوراهای استانداری ها در اين مبحث براي ارايه راهنمايي هاي لازم و نظارت بر شهرداري ها مهم است.