توضیحات علی ضیا درباره قطع سخنان رستمی در برنامه زنده فرمول یک (فیلم)
{$sepehr_media_995494_400_300}