جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «لنگه کفش گاندی»

جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «لنگه کفش گاندی»لنگه کفش گاندی 

روزی مهاتما گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شده و آن را بردارد.

در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت‌زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد.

یکی از همسفرانش علت امر را پرسید.

گاندی خندید و در جواب گفت: مرد بینوائی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند، حالا می‌تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده نماید.
 
__________________________________________
 
بیشتر بخوانید...

جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «مشکلات مشابه!»

جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «کمک خدا!»

جهان داستان کوتاه/ هر روز یک داستان: «آیا پُلی ساخته‌اید؟»