مقام معظم رهبری: مسئله کرونا آزمونی برای دولت ها و ملت هاست (فیلم)
{$sepehr_media_1001851_400_300}