شوخی ظریف با خبرنگاران (فیلم)
{$sepehr_media_1003755_400_300}