ناسا: کشف سیاره فراخورشیدی جدید با شباهت زیاد به زمین

ناسا از کشف سیاره فراخورشیدی جدید با شباهت زیاد به زمین خبر داد

به گزارش صدا و سیما؛ این اگزوپلنت که کپلر ۱۶۴۹c نام دارد در فاصله ۳۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته است و به گفته مقامات ناسا در میان هزاران سیاره فراخورشیدی کشف شده توسط کپلر بیشترین شباهت را از نظر ابعاد و متوسط دما به زمین دارد.

از طرف دیگر این سیاره در محدوده قابل سکونت ستاره خود قرار گرفته؛ ناحیه‌ای که امکان وجود آب به شکل مایع در سطح سیاره وجود دارد.