آمریکا: چین باید از «رفتار قلدرمآبانه» خود دست بردارد!

آمریکا با اتهام زنی مجدد به دولت چین، نسبت به «اقدامات تحریک آمیز» و ادعایی پکن در آبهای موردمناقشه دریای چین جنوبی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از دولت چین خواست که از رفتار قلدرمآبانه (!) در دریای چین جنوبی دست بردارد و مدعی شد که گزارشهایی مبنی بر «اقدامات تحریک آمیز» پکن با هدف توسعه نفت و گاز ساحلی در این آبهای مورد مناقشه دریافت کرده که مایه نگرانی مقامات واشنگتن شده است.

در همین ارتباط، سه منبع امنیتی در منطقه روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شده بودند که یک فروند کشتی آب نگاری دریایی متعلق به دولت چین موسوم به «های یانگ دیژی ۸» یک شناور اکتشافی متعلق به شرکت نفتی پتروناس مالزی را در آبهای چین جنوبی همراهی کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پرسشهایی در خصوص حضور کشتی چینی های یانگ دیژی در آبهای مالزی با صدور یک بیانیه ای ادعا کرد: «گزارشها مبنی بر تکرار اقدامات تحریک آمیز چین که با هدف توسعه نفت و گاز ساحلی متعلق به کشورهای دارای ادعای ارضی [در دریای چین جنوبی] صورت می گیرد، مایه نگرانی آمریکا است».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در این مورد، (چین) باید رفتار قلدرمآبانه خود را متوقف و از درگیری در اینگونه فعالیت تحریک آمیز و برهم زننده ثبات خودداری کند».

وزارت خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه مدعی شد: «اقدامات چین امنیت انرژی را در این منطقه تهدید و بازار انرژی باز و آزاد در منطقه هند- اقیانوس آرام را تضعیف می کند».

گفتنی است که اواسط هفته گذشته با آغاز حرکت کشتی آب نگاری دریایی چین از سواحل ویتنام، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این کشتی در حال انجام فعالیتهای معمول خود است و مقامات آمریکا را نیز به اتهام زنی علیه پکن متهم کرد.