روحانی: ممکن است به این نتیجه برسیم که دانش آموزان یک روز در میان به مدرسه بروند
{$sepehr_media_1010156_400_300}