رایزنی برای تبادل دو زندانی میان ایران و آمریکا

رایزنی برای تبادل دو زندانی میان ایران و آمریکانیویورک تایمز مدعی احتمال تبادل زندانی میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش ایلنا نیویورک تایمز مدعی شد که ایران و آمریکا در حال مذاکره برای تبادل عضو سابق نیروی دریایی آمریکا که در ایران زندانی است در مقابل یک پزشک ایرانی - آمریکایی هستند.

مدیر دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا گفت که هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده است.

خانواده زندایی آمریکایی با تایید انجام روند مذاکرات اطلاعات بیشتری در این خصوص مطرح نکردند.