اولین گروه کامیون‌های ارمنی وارد پایانه مرزی نوردوز شدند

امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه اولین گروه از کامیون‌های ارمنی وارد پایانه مرزی نوردوز شدند.

به گزارش ایلنا، پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹، اولین گروه از کامیون‌های ارمنی وارد پایانه مرزی نوردوز شدند.

شایان ذکر است بر اساس مصوبه دولت ارمنستان، از تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری، ورود کامیون های ارمنی به مرز ایران و پایانه نوردوز مجاز اعلام شده بود.