انتقاد نماینده مجلس از نحوه اطلاع رسانی درباره سانحه ناوچه کنارک