ماسک آیکیا برای مقابله با کرونا! (+تصاویر)

مجله آنلاین موبنا – اخبار مربوط به بیماری کرونا همچنان در سطح جهانی داغ است و مهمترین وسیله این روزها یعنی ماسک همچنان سوژه ای برای خلاقیت برخی افراد می شود.

در همین رابطه یکی از طراحان چینی اقدام به تولید ماسک با استفاده از کیسه های نایلونی مخصوص خرید از فروشگاه های آیکیا، کرده است. در ادامه تصاویر مرتبط را مشاهده می کنید.

ماسک آیکیا برای مقابله با کرونا! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

ماسک آیکیا برای مقابله با کرونا! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا

ماسک آیکیا برای مقابله با کرونا! (+تصاویر) - مجله آنلاین موبنا