آینده سفر با کرونا؛ مسافرانی که عصبی‌ترند (فیلم)
{$sepehr_media_1015725_640_360}

 

عصر ایران؛ سیمین ثقفی _ کم کم قرار است مرزها گشوده شوند و مسافران پابه راه سفر، هرچند کوتاه و محلی! مردمانی که زمانی طولانی با محدودیتها در خانه گذران کرده اند و ناچار به اطاعت از فرمانهای بهداشتی و فاصله اجتماعی،آن هم به شدیدترین شکل خود بوده اند حالا با ترس و دلهرهو وسواس های بیشتر قدم به فضای بیرون از خانه می گذارند. شرایط سفر نیر تغییر کرده است؛ صف های طولانی کنترل، همراهی ماسک و دستکش و ضدعفونی کننده با آنان، محدودیت خوردن و آشامیدن، تحت نظر بودن و محدودیت سفر.
و مساله تنها ایمنی و سلامتی نیست! بیکاری، کاهش درآمد، محدودشدن ریخت و پاش ها در سفر، و بدنبال سفر نزدیک تر و ارزانتر بودن همه از نتایج این دوران است و حالا زنگ خطر سازمان ملل! انزوا، ترس، بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی اضطراب و افسردگی را بیشتر می کند. خطر بروز بحران روانی در دنیای همراه با کرونا یا پس از آن جدی است و باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد.
و این هشدار نشان میدهد که گردشگران آینده مضطرب و عصبی هستند و ممکن است چالش بعدی صنعت گردشگری و مهمان نوازی را رقم بزنند.

 

بیشتر بدانید:

چند توصیه برای نجات از بحران اقتصادی کرونا؛ صندوق بین‌المللی پول چه می‌گوید؟ (فیلم)