عضو شورای شهر: شروع اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد است

عضو شورای شهر تهران از اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد خبر داد.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران از اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد خبر داد و گفت: با هماهنگی ستادکرونا طرح اجرا می شود.

او به ایرادات وزارت بهداشت در زمینه اجرای طرح اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مشکلات برطرف و طرح اجرا می شود.