زيد‌آبادي: اگر اینان رای بیاورند نسبت ما با آنان مانند نسبت ما با رئيس‌جمهور يونان خواهد شد!


فارس: دبير كل ادوار تحكيم وحدت گفت: مشكلاتي از جمله بحران ازدواج، بيكاري و نيز تورم كه كشور به آن دچار شده است، محصول برنامه‌ريزي‌هاي دولت موسوي در سال‌هاي مسئوليت اوست.

احمد زيد‌آبادي يكشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين نكته كه هنوز به يا داريم كه هنگامي كه موسوي دولت را به هاشمي تحويل داد، 52 درصد كسري بودجه داشت، افزود: تجربه گذشته اصلاح‌طلبان نشان داده است كه دعوت به تحريم از سوي آنان با پاسخ مثبت از سوي مردم همراه نمي‌شود.

وي اضافه كرد: تحريم به‌عنوان يك ابزار مسالمت‌آميز و نه به عنوان موضوعي براندازانه بايد از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد ولي متاسفانه اينك اجازه تحريم فعال داده نمي‌شود و مردم نيز با موضوع تحريم انتخابات همراهي نمي‌كنند كه اميدوار بوديم كه شرايط فراهم شود كه با تحريم مردم اعتراض خود را نسبت به محدود بودن تعداد كانديداها نشان دهند.

وي با اشاره به چگونگي انتخاب كروبي از سوي ادوار تحكيم وحدت به‌عنوان گزينه نهايي مورد حمايت خود گفت: در نوروز سال گذشته بر اساس شرايط خاص احمدي‌نژاد به‌صورت ناخواسته شرايط مطرح كردن نام عبدالله نوري فراهم شد ولي برخي از دوستان كه انتظار همراهي آنان را در اين خصوص داشتيم، بلافاصله با برخورد شديد با ما و همراهي نكردن با طيف حامي نوري مانع از مطرح شدن نام نوري شدند.

زيد‌آبادي با انتقاد از عملكرد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين گفت: پس از اينكه خاتمي نيز انصراف خود را از كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كرد بار ديگر تصميم به حمايت از نوري و مطرح كردن آن گرفتيم ولي سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت اصلا به ما فرصت ندادند نوري را مطرح كنيم و بلافاصله به سمت ميرحسين موسوي رفتند.

وي با اشاره به اينكه با شرايط ايجاد شده چند گزينه تحريم انتخابات و يا اعلام حمايت از گزينه‌هاي اصلاح‌طلب در دستور كار قرار گرفت، گفت: به‌دليل سابقه روشن كروبي و توانايي او در ايجاد طيفي جديد در فضاي سياسي كشور و توانايي كروبي در گرد آوردن نيروهايي كه براي اصلاحات تلاش كرده و براي بقاي آن هزينه دادند به اين نتيجه رسيديم كه از كروبي در انتخابات حمايت كنيم.

دبير كل ادوار تحكيم وحدت با بيان اينكه كروبي مثلثي از قدرت را در كشور ايجاد خواهد كرد، گفت: شيخ اصلاحات قدرت چانه‌زني، تيم كارشناس خوشنام و برنامه‌ريز و تيم سياسي اصلاح‌طلب پايدار بر مواضع اصلاح‌طلبي و هزينه داده براي اصلاحات را در گروه ياران خود دارد كه اين موضوع سبب تمايز وي با ديگر كانديداهاي عرصه انتخابات است كه هر كدام از اضلاع اين مثلث به معناي يك قدرت سياسي جديد داراي كارايي است.

زيد‌آبادي افزود: حتي اگر اين مثلث در انتخابات رياست‌جمهوري به ثمر نرسد، در فضاي سياسي كشور خلاهاي بسياري را پر خواهد كرد كه مي‌تواند در آينده كشور نقش اساسي ايفا كند.

وي با نقد حاميان موسوي، افراد حامي موسوي را بدون قدرت تحليل دانست و گفت: كساني كه امروز از موسوي حمايت مي‌كنند در صورتي كه مورد اين پرسش قرار گيرند كه چرا از موسوي حمايت مي‌كنيد تنها به اين جمله بسنده مي‌كنند كه چون خاتمي از موسوي حمايت كرده است كه اين موضوع نشان دهنده نبود تحليل دقيق از چرايي حمايت از موسوي است در حالي كه كساني امروز از كروبي حمايت مي‌كنند كه ديگران را با تحليل به سمت كروبي متمايل مي‌كنند.

اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با اشاره به دوران اصلاحات، اصلاح‌طلبي در هشت سال دوران خاتمي را از روز اول شكست‌خورده خواند و گفت: در همان روزهاي اول پيروزي اصلاحات، اصلاح‌طلبان دچار مناقشه شدند كه اين موضوع سبب شد كه سرنوشت اصلاح‌طلبي در كشور تراژيك شود.

وي اضافه كرد: محصول تراژيك شدن اصلاح‌طلبي در ايران پديد آمدن احمدي‌نژاد بود و به همين علت بود كه انتظار داشتيم در حمايت از عبدالله نوري ديگر جريان‌هاي اصلاح‌طلب از نوري حمايت كنند كه اينگونه نشد.

زيد‌آبادي تاكيد كرد: ما قبول داريم كه اصلاحات در ايران در دوران خود با شكست روبرو شد ولي ديگر دوستان اصلاح‌طلب حاضر به قبول شكست اصلاحات نبودند كه اين موضوع سبب شد جنبش اصلاح‌طلبي در كشور با فشارهاي شديدي روبرو شود.

دبير كل ادوار تحكيم وحدت مشاركت و مجاهدين انقلاب را مصادره‌كننده اصلاح‌طلبي به كام خود دانست و گفت: مشاركت و مجاهدين خود را سردمداران اصلاحات مي‌دانستند و به كسي اجازه مطرح شدن نمي‌دادند.

وي موسوي را ناتوان از جذب آراي قشر موثر در جامعه دانست و گفت: موسوي قادر نيست آراي افرادي را كه با انتخابات در ايران قهر كرده‌اند و نيز اقشار متوسط جامعه را به سمت خود متمايل و جذب كند و او نمي‌تواند راي‌آوري داشته باشد.

زيد‌آبادي اضافه كرد: قشر متوسط جامعه خاطره خوشي در ذهن خود در دوران نخست وزيري موسوي ندارد و امروز نيز در ذهن موسوي تحول اساسي در نگرش‌‍‌ها ديده نمي‌شود.

وي با اشاره به در پيش بودن مناظره‌هاي تلوزيوني كانديداها با يكديگر با توصيه به دو كانديداي اصلاح‌طلب در خصوص پرهيز از انجام آن گفت: با برگزار شدن مناظره انتخاباتي ميان موسوي و احمدي‌نژاد به دليل اينكه موسوي خود بيش از دوران احمدي‌نژاد دچار مشكل بود، قطعا در موضع دفاعي قرار خواهد گرفت چرا كه انتقادهايي كه امروز از احمدي‌نژاد در چهار سال مديريت او بر كشور مي‌شود دقيقا به دوران هشت ساله مسئوليت موسوي نيز وارد است.

وي يادآور شد: وضع روزنامه‌ها، استقراض‌ها، گزينش افراد، طرح‌هاي امنيت اجتماعي و ديگر مسايل در ابتدا در دولت موسوي شكل گرفت، بنابراين او در مناظره با احمدي‌نژاد نمي‌تواند در موضع تهاجمي قرار گيرد بلكه در موضع دفاعي قرار خواهد گرفت.

زيد‌آبادي با بيان اينكه در صورتي كه ميان كروبي و ميرحسين موسوي مناظره‌اي برگزار شود، قطعا كروبي بر روي نقاطي دست خواهد گذاشت كه پاشنه آشيل موسوي است ولي به دليل اينكه كروبي مسئوليت‌هاي دولتي در رده‌هاي بالا نداشته است از بسياري از انتقادات مصون خواهد بود.

وي با انتقاد از ستاد‌هاي ديگر كانديداهاي انتخاباتي بدون ذكر نام از كانديدايي گفت: برخي از كانديداها و ستادهاي آنان با تقسيم بر 10 كردن ويژگي‌ها و توانايي‌هاي كروبي و ضربدر 20 كردن توانايي‌هاي خود اين شبهه را ايجاد مي‌كنند كه كروبي بايد از صحنه انتخابات كنار برود.

دبير كل ادوار تحكيم وحدت با اشاره به انتقادهايي كه از سوي اصلاح‌طلبان در خصوص ضعف مديريت وي در مجلس ششم مطرح مي‌شود، گفت: اگر كروبي در مجلس ششم ضعيف عمل كرد چرا همان افراد كه او را ضعيف مي‌دانستند، بارها در اين مدت براي رياست كروبي به او راي مثبت دادند.

به گفته زيد‌آبادي، مشي كروبي تعامل با رهبري در مجلس ششم بود و او بارها در اين زمينه صداقت خود را نشان داد و هر بار كه افرادي در مجلس حرف‌هاي تندي مي‌زدند ولي بر روي آن ايستادگي نمي‌كردند، اين كروبي بود كه به كمك آنان مي‌آمد بنابراين كساني كه تا ديروز توان پايبندي و تحمل هزينه‌هاي اظهاراتشان را نداشتند، نمي توانند در خصوص مديريت كروبي چنين اظهار نظري صورت دهند.

وي اصلاح‌طلبان را دچار تناقض در حرف و عملكرد خود دانست و گفت: هنگامي كه لقمانيان به زندان رفت براي آزاد كردن او، اصلاح‌طلبان آن روزها در مجلس از رهبري خواستند بر اساس اختيارات خود مانع از ادامه بازداشت لقمانيان شود و فتح باب حكم حكومتي از اصلاح‌طلبان آغاز شد ولي امروز همين اصلاح‌طلبان حكم حكومتي را كه آنان را به مجلس فرستاد در حرف قبول ندارند ولي در عمل مطيع و تابع آن هستند.

دبير كل ادوار تحكيم وحدت با بيان اينكه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات بايد به دنبال افراد براي اعلام حمايت از خود باشند ولي اينك به دليل انواع معذوريت‌ها حاضر به ديدار با ما نيستند، گفت: در شرايط انتخابات اين افراد حاضر نيستند حتي تا 100 كيلومتري ما نزديك شوند و درخواست ديدار ما را رد مي‌كنند، چگونه مي‌توانيم به اين افراد در صورتي كه راي بياورند و مسئول شوند، اعتماد كنيم كه ما بتوانيم آنان را ببينيم.

وي گفت: در صورتي كه اين افراد به مسئوليت برسند، نسبت ما با آنان مانند نسبت ما با رئيس‌جمهور يونان خواهد شد.