دمای برخی از مناطق بوشهر به 50 درجه افزایش می‌یابد

 مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در هفته پیش رو دمای هوا در برخی از روزها در مناطقی از استان به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

فرج اله شکوهی پور روز جمعه در این رابطه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته نیز اهرم و بوشهر به ترتیب با ۴۶ و ۲۵ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان دما را داشتند.

وی ادامه داد: از امروز با افزایش نسبی سرعت وزش جریان‌های شمال غربی روی دریا، ارتفاع موج دریا به تدریج افزایش می‌یابد و پیش بینی می‌شود که وزش باد با سرعت بیشتری شنبه و یکشنبه ادامه یابد.
شکوهی پور ادامه داد: در این مدت سواحل استان و مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس به تناوب مواج خواهد بود.

وی عنوان کرد: سواحل استان شنبه و یکشنبه همراه با وزش باد و در برخی نقاط بویژه غیرساحلی همراه با احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

شکوهی پور ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود ارتفاع موج در این مدت به ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی گاهی تا ۲۵۰ سانتیمتر برسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در این مدت باید از تردد شناورهای کوچک و تفریحی و مسافری درسواحل استان خودداری شود.

شکوهی پور گفت: آسمان استان تا پیش از ظهر فردا، بیشتر صاف همراه با غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط همراه باد و گردوخاک خواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت آینده جهت وزش باد نیز بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ و گاهی ۴۴ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات به ویژه بر روی دریا ۱۸ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده است.
شکوهی‌ پور عنوان کرد: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۳:۳۳ بامداد، جزر اول ساعت ۳۲: ۰۶، مد دوم ساعت ۱۳:۰۱ و جزر دوم ساعت ۲۱:۰۲ است.