سازمان بهداشت جهانی: برخی کشورها راه درازی را برای شکست کرونا پیش رو دارند

سازمان بهداشت جهانی شامگاه چهارشنبه هشدار داد کشورهایی که نتوانند از تمامی مکانیسم‌های موجود برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده کنند، مبارزه‌ای طولانی را با این پاندمی تجربه خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان بهداشت جهانی شامگاه چهارشنبه هشدار داد کشورهایی که نتوانند از تمامی مکانیسم‌های موجود برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده کنند، مبارزه‌ای طولانی را با این پاندمی تجربه خواهند کرد.

«تدروس آدهانوم»، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، در نشستی خبری گفت: «برخی کشورها رویکردی نسبی در این زمینه دارند. این کشور جاده‌ای طولانی را برای شکست این ویروس پیش رو دارند.»

آدهانوم گفت که کشورها باید سازوکاری مناسب را در جهت مبارزه با این ویروس پیش بگیرند تا مانع از اجرای قرنطینه سراسری شوند.