ترور یک تحلیلگر عراقی منتقد

 یک تحلیلگر عراقی در بغداد ترور شد.

«هشام الهاشمی» که کارشناس مسائل امنیتی بود دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد و جان باخت.

پس از این ترور، سفارت ایران، دفتر نمایندگی سازمان ملل و حشد الشعبی به صورت جداگانه این حادثه را محکوم کردند.

داعش مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است.