لحظه ترور هشام الهاشمی در ماشین(فیلم)
{$sepehr_media_1029497_400_300}