اعتراض رسمی فراکسیون مقاومت لبنان به عملکرد سفیر آمریکا

فراکسیون وفا به مقاومت (مورد حمایت حزب‌الله لبنان) رسما نزد وزیر خارجه لبنان درباره عملکرد اخیر سفیر آمریکا در این کشور اعتراض کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد لبنان، نمایندگان فراکسیون وفا به مقاومت نامه اعتراضی را به ناصیف حتی، وزیر خارجه لبنان در اعتراض به رویکرد سفیر آمریکا در عدول از اصول و عرف‌های دیپلماتیک تقدیم کردند.

بعد از تحویل این نامه اعتراضی محمد رعد،‌ رئیس فراکسیون وفا به مقاومت گفت: اعتراض ما به مداخله در امور داخلی‌مان از موضوع انتصاب‌ها تا اظهارنظر تحریک‌آمیز علیه گروهی از لبنانی‌هاست. 

اعتراضات در لبنان

رعد اشاره کرد: ما از وزیر خارجه درخواست کردیم در حق این سفیر آمریکا تدابیری را در نظر بگیرد. مداخله سفیر آمریکا در امور داخلی ما باید متوقف شود ماموریت سفیر اظهار نظر به زبان دیپلماسی است.
 
این چهره پارلمانی لبنان افزود: ما روی حضور اعتراضی امروز خود حساب بازمی‌کنیم تا بار دیگر چیزی از مداخله در امور داخلی‌مان نشنویم.