دیدنی‌های امروز؛ از یادبود فوتی‌های کرونا در اسپانیا تا طرفداران "جانی دپ"