دیدنی‌های امروز؛ از باشگاه‌های نیویورک تا عکس‌های شاهزاده انگلیسی