سی عبارت از مهاتما گاندی

«ارزشِ داشتنِ آزادی به این است که فرصت اشتباه کردن در آن نیز وجود داشته باشد.»

به گزارش ایسنا، سی عبارت از رهبر جنبش استقلال هند را که در وبسایت دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی آمده است، با هم می‌خوانیم:

۱- اساس ِ زیبایی، در زیبایی قلب است.

۲- عصبانیت و کم‌تحملی، دشمنانِ ادراکِ صحیح هستند.

۳- وقتی با یک مخالف روبه‌رو می­‌شوید با محبت بر او فائق آیید.

۴- ارزش آدمی به این است که چقدر برای سعادت دیگران وقت می­‌گذارد.

۵- فرهنگی که نتواند سلیقه‌ها و روحیات گوناگون را دربرگیرد، بقا نخواهد داشت.

۶- من به تساوی حقوق همۀ انسان­‌ها اعتقاد دارم ولی خبرنگاران و عکاسان حق و حقوق بیشتری دارند.

۷- عملکرد انسان، نتیجۀ افکاری است که حمل می­‌کند.

۸- خوشبختی زمانی به دست می­‌آید که میان فکر، بیان و عمل یک فرد هارمونی باشد.

۹- کرۀ زمین برای نیازهای انسان منابع فراوانی دارد، اما نه برای حرص او.

۱۰- استفاده از روش‌های غیر خشونت‌آمیز، مهم­‌ترین سلاح افراد قدرتمند است.

۱۱- دشمن واقعی انسان، ترس است.

۱۲- وقتی صبرتان را از دست می­‌دهید، پیروزی در هر نوع کِشمکشی را نیز از دست می­‌دهید.

۱۳- شما نمی­‌دانید ارزش یک فرد چقدر است تا زمانی که او را از دست می­‌دهید.

۱۴- همرنگ جماعت شدن که خیلی آسان است، استقلال فردی شجاعت می­‌خواهد.

۱۵- سکوت بهترین واکنش به عصبانیت است.

۱۶- هر خانه­‌ای دانشگاه است و پدر و مادر، معلم­‌های آن هستند.

۱۷- کارهایی که یک فرد انجام می­‌دهد، اولویت­‌های او را نشان می­‌دهند.

۱۸- نمی­‌توان بر دیگری سوار شد، مگر این که او خم شود.

۱۹- سیاستمداری که افکار عمومی را نادیده می­‌گیرد، در نهایت بازنده است.

۲۰- خطر سیاست­‌ورزی در این است که در آن پِرنسیب نباشد.

۲۱- خطر دانش در این است که همراه با شخصیت نباشد.

۲۲- خطر ثروت در این است که همراه با زحمت و کوشش نباشد.

۲۳- فقر بدترین زمینۀ تولید و گرایشِ به خشونت است.

۲۴- نمی­‌توان رفتار و گفتار ناپسند دیگران را تغییر داد اما می­‌شود نوع واکنش به آنها را تغییر داد.

۲۵- بهترین روش پیدا کردن خود، گم شدن در خدمت به مردم است.

۲۶- مدیریت، زمانی در انحصار زور بود. هم‌اکنون بر اساس مدارا با مردم است.

۲۷- بر خود مسلط خواهی شد اگر بتوانی خود را تغییر دهی.

۲۸- ارزشِ داشتنِ آزادی به این است که فرصت اشتباه کردن در آن نیز وجود داشته باشد.

۲۹- اگر می­‌خواهی شخصیت قوی داشته باشی، با تنهایی اُنس بگیر!

۳۰- با ملایمت می­‌توان جهان را تغییر داد.