صاحبان سهام عدالت 50 تا 60 درصد سهامشان وام می‌گیرند (فیلم)
{$sepehr_media_1035183_400_300}