فرود اضطراری هواپیمای آموزشی در اصفهان (فیلم)
{$sepehr_media_1035449_400_300}