رئیس وقت بانک مرکزی: دولت احمدی نژاد می‌خواست غیرقانونی اسکناس چاپ کنم (فیلم)
{$sepehr_media_1036048_400_300}