موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صمت چه گفتند؟ (فیلم)
{$sepehr_media_1041005_400_300}