روایت هایی از ماجرای روستای ابوالفضل و سوالاتی که به ذهن متبادر می شود! (فیلم)
{$sepehr_media_1046867_400_300}