لحظه بدرقه شینزو آبه از سوی کارکنان نخست وزیری ژاپن (فیلم)
{$sepehr_media_1051498_400_300}