توضیح مدیرکل آموزش عالی غیردولتی درباره افزایش شهریه‌ها

توضیح مدیرکل آموزش عالی غیردولتی درباره افزایش شهریه‌هامدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی بیان کرد:‌ دانشگاه‌ها حداقل از ۱۵ درصد و حداکثر تا ۲۵ درصد می‌توانند شهریه را افزایش دهند.

به گزارش ایلنا، فرزانه شمیرانی، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره نحوه تعیین شهریه دانشگاه‌های غیردولتی گفت: میزان شهریه با ارائه مجوز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موسسات غیردولتی داده شده که راجع به شهریه شان تصمیم بگیرند. میزان شهریه یک حداقل و حداکثر دارد که دانشگاه‌ها حداقل از ۱۵ درصد و حداکثر تا ۲۵ درصد می‌توانند نسبت به سال گذشته شهریه را تغییر دهند.

وی ادامه داد: امسال به خاطر کرونا اکثر موسسات غیردولتی مصوبه ۱۵ درصد را اجرا کردند و شهریه شان را بیش از این بالا نبرده‌اند. بخش موسسات غیردولتی و غیر انتفاعی یک بخش خصوصی است و همانطور که افزایش هزینه‌ها به همه بخش‌ها فشار آورده،‌ به دانشگاه هم فشار وارد می‌کند زیرا آنها هم هزینه‌هایی دارند که باید برگردانده شوند. طبق قانون دانشگاه‌ها می‌توانند افزایش ۱۵ درصدی شهریه را داشته باشند.

شمیرانی گفت:‌ اگر قرار باشد افزایش شهریه صورت نگیرد بخشی از درآمدهای دانشگاه با مشکل مواجه می‌شود. موسسات دولتی بودجه‌شان را از دولت می‌گیرند ولی دانشگاه‌های غیردولتی خودشان بودجه شان را تامین کنند طوری که ورودی و خروجی باید یکدیگر را بپوشانند.

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی بیان کرد: میزان شهریه هر ساله باید در هیات امنای دانشگاه مصوب شود تا در دفتر چه ثبت نام سازمان سنجش هم قید گردد،‌ اگر درج نشود آن حداقل میزان افزایش برای دانشگاه محاسبه خواهد شد. دانشجویان اگر شکایتی دارند می‌توانند برای بیان اعتراض خود به دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات وزارت علوم مراجعه کنند.