رویترز: احضار سفیر ایران به وزارت خارجه فرانسه به دلیل نقض حقوق بشر

خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شد که بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز به نقل از ''منبع مطلع'' که نامی از آنها ذکر نکرده ادعا کرده است که وزارت خارجه فرانسه سفیر ایران را به دلیل نقض حقوق بشری احضار کرده است.

یک مقام وزارت خارجه فرانسه از پاسخ‌ گویی صریح در این باره امتناع کرد.

یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که سه کشورآلمان، فرانسه و انگلیس مشترکا درباره آنچه که او مسایل حقوق بشری خواند، اقدام کرده اند.