دستگیری متهمی که ماسک‌ آلوده جمع می کرد تا وارد بازار کند (فیلم)
{$sepehr_media_1054058_400_300}