زلرله ۵.۲ ریشتری مرز ترکمنستان و گلستان را لرزاند

زلرله ۵.۲ ریشتری مرز ترکمنستان و گلستان  را لرزاندزلرله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرز ترکمنستان و گلستان - حوالی مراوه تپه(گلستان) را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه:
بزرگی: 5.2 - در مرز ترکمنستان و گلستان

محل وقوع:
مرز ترکمنستان و گلستان - حوالی مراوه تپه(گلستان)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/07/05 09:16:52
طول جغرافیایی: 55.98
عرض جغرافیایی: 38.09
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
21 کیلومتری مراوه تپه (گلستان)
50 کیلومتری گرماب (خراسان شمالي)
50 کیلومتری گلي داغ (گلستان)

نزدیکترین مراکز استان:
137 کیلومتری بجنورد
194 کیلومتری گرکان