دکتر هاشمیان، فوق تخصص ریه: لزومی ندارد که همه واکسن بزنند (فیلم)
{$sepehr_media_1054420_400_300}