وزارت خارجه: تخطی به جایگاه مرجعیت را تحمل نخواهیم کرد (فیلم)
{$sepehr_media_1055057_400_300}